Kategori: <span>Bilgisayar</span>

Merhabalar,

Bir Önceki yazımızda ODBC nesnelerin temellerinden sÖz etmiştik. Bununla beraber çok kullanılan nesnelerin Önemli Özelliklerini Türkçe’ye çevirmiştik. Artık geriye sadece ODBC::Statement ve ODBC::ODBCProc’dan bahsetmek ve bir kaç Örnek yapmak kaldı.

Statement: Bu sınıf, ODBC modülü içerisinde tüm sorguların sonuçlarını temsil eder. Verilerinin taşındağı her durumda bu sınıf kullanılır. İyi bir hafıza kullanımı için Özellikle bu nesnenin ‘close’ ve ‘drop’ methodlarının kullanılması gerekir.
Daha da detaylandırmak istersek; ‘Statement’ nesnesini ‘Connected’ nesne olarak tanımlayabiliriz. Yani veri tabanına bağlı bir nesnedir, veri tabanı ile bağlantı kesilir ise içeriğindeki bilgiler kaybolur. Aynı anda birden fazla bağlı nesne tavsiye edilmemekte ve hatalara neden olmaktadır. Bu nedenle ‘fetch’ methodları ile veriler, veri tabanı bağlantısından bağımsız olarak işlemlere sokulabilir.

cancel: Yapılmakta olan işlemi iptal eder ve close işlemini uygular.
close: Sınıf üzerindeki değişiklikleri kapatır.
drop: close işlemini gerçekleştirir ve hafızayı boşaltır.
column(n): n. sırada yeralan alanın bilgilerini ODBC::Column tipinde verir.
columns(as_array=false): as_array false ise; Hash tipinde bir dizi dÖner. Bu Hash’ın key(anahtar) alanı alan adıdır, element(değer) alanı ODBC::Column tipindedir. as_array true ise, geriye ODBC::Column’lar ile dolu bir dizi dÖner.
ncols: Kaç adet alan olduğunu belirtir.
nrows: Kaç adet satır olduğunu belirtir.
fetch, fetch_first, fetch_scroll, fetch_many, fetch_all, fetch_hash: Bu methodların hepsi, verilerin bir dizi içerisinde Statement’ın içerisinden çıkarmaya yarar, bÖylece veri tabanı bağlantısından bağımsız olarak veriler üzerinde işlemler yapılabilir.
each{|row| block}: Dizilerde bulunan ‘each’ methodu ile aynı anlamda kullanılır, Statement’ın tüm satırlarını tek tek işlemek için kullanılır. Her satır için fetch işlemi yapılır.
execute([args…]): Geçilen parametrelerle hali hazırda bulunan Sql cümlesini birleştirir, oluşan Sql cümlesini icra eder.
run(sql[, args..]): Geçilen sql cümlesi ile, geçilen parametreleri birleştirir, oluşan Sql cümlesini icra eder.
prepapre(sql): Belirtilmiş olan Sql cümlesi ile Statement hazırlanır, Sql cümlesi icra edilmez.

Statement nesnesinide bu şekilde tanımladıktan sonra, sıra sizlere yardımcı olabileceğine inandığım ODBC::Column, ODBC::ODBCProc sınıflarından bahsetmeye geldi.

Column: Sonuçların geldiği veri tabanı alanları ile ilgili olarak detaylı bilgileri barındırır. Örneğin; name, table, length, nullable, searchable, unsigned, precision, scale, type, autoincrement alanları mevcuttur.

ODBCProc: Database::proc methodu ile yaratılabilen bu nesne bizlere büyük esneklikler vaad ediyor aslında. Bu method ile beraber herhangi bir Sql cümleri parametric olarak tanımlanabilir ve birden fazla kez istenildiği şekilde parametreler ile icra edibilir. ŞÖyleki;

Bilgisayar Ruby (Ruby on Rails)

Merhabalar, İlk yazımızda Ruby veri tabanı bağlantılarını incelemiş, bir Önceki yazımızda ise ODBC ile veri tabanı bağlantısı gerçekleştirmiş ve ufak tefek işlemler yapmıştık. Şimdi ise Ruby’de ODBC hakkında daha detaylı…

Bilgisayar Ruby (Ruby on Rails)

Merhabalar, Geçtiğimiz dÖnemde, var olan Attachment’ları “zip” ile sıkıştırıp kullanıcıya download ettirme gibi bir Özellik istendi. Hani bir benzeri ‘google’ da var ya işte o :). Güzel bir Özellik ama…

.NET Bilgisayar

Merhabalar, Bir Önceki yazımda Ruby ile DB bağlantısının nasıl yapılabileceğine deyinmiş ve yollarını tarif etmiştik. Bu yollardan en temel olanı Özellikle ‘Windows’ programcıları için ODBC bağlantısıdır. Bu kütüphane ‘One-Click Ruby…

Bilgisayar Ruby (Ruby on Rails)

Merhabalar, Bir Ruby yazısı ile daha beraberiz. Bu yazımızda Ruby’nin veri tabanlarına nasıl eriştiğini neler yapabildiğini inceleyeceğiz. Açıkca sÖylemek gerekir ise, eğer RoR (Ruby on Rails) ile ilgilendiyseniz, ActiveRecord diye…

Bilgisayar Ruby (Ruby on Rails)

Merhaba arkadaşlar, bir Önceki yazıma gelen bir (ve tek) yoruma dayanarak “Ruby on Rails” hakkında bir yazı yazmaya karar verdim. Öncelikle ülkemizde RoR (Ruby on Rails) ile yapılmış uygulamalara deyinmek…

Bilgisayar Ruby (Ruby on Rails)

Belki daha sonra diğer dillerde de yapmaya çalışırım ama şimdilik sadece Ruby’de… Eğer sizlerden istek gelirse diğer dillerde de yazabilirim… Elbette eksikleri olabilir, yorumlarınız ile katkıda bulunursanız çok sevinirim.. :)Aslında…

Bilgisayar Ruby (Ruby on Rails)