Aylık arşivler: Kasım 2006

C# SharpZipLib örneği

Merhabalar,

GeçtiÄŸimiz dönemde, var olan Attachment’ları “zip” ile sıkıştırıp kullanıcıya download ettirme gibi bir özellik istendi. Hani bir benzeri ‘google’ da var ya iÅŸte o :). Güzel bir özellik ama hepsi google’ın suçu rahat rahat yaymak varken, oturduk bununla uÄŸraÅŸtık.

Ãœstelik .NET 2.0’da gelen sınıfın birden fazla dosyayı aynı output dosyası içerisinde birleÅŸtirme gibi bir özelliÄŸi olmadığını öğrenince daha bi moralim bozuldu ama yapacak birÅŸey yok iÅŸ iÅŸtir :). Diyerek SharpZipLib adlı ‘Open Source’ bir kütüphane buldum. Aslına bakılırsa bayağı ünlü ve kullanılan bir kütüphaneymiÅŸ, üstelik iyi bir iÅŸ çıkarmışlar. Fakat bununla beraber hafızada hali hazırda yer alan stream’leri kullanan adam gibi örnek de bulamadım. Ä°yice uyuz oldum kısaca :). Ben uyuz oldum siz olmayın diye de bu yazıyı yazmaya karar verdim. Ä°yi etmiÅŸ miyim :)

[csharp]
MemoryStream outStream = null;
try
{
outStream = new MemoryStream(); // OluÅŸturulacak output dosya memory’e yazılacağı için MemoryStream oluÅŸturulur.
using (ZipOutputStream s = new ZipOutputStream(outStream)) // Bu outStream’e yazılacak olan ZipOutputStream oluÅŸturulur.
{
s.SetLevel(0); // 0..9’a kadar deÄŸer alır, 0: Sadece aynı dosyaya koyma, 9: Yüksek seviyeli sıkıştırma

for (MyFile myFile in myFiles)
{
// Yeni bir Zip dosya parçası yaratılır.
ZipEntry entry = new ZipEntry(myFile.FileName);
entry.DateTime = myFile.UploadDt;
entry.Size = myFile.Size;
s.PutNextEntry(entry); // Yaratılan bu Zip dosya parçası, ‘s’ adlı output nesnesine verilir.

byte[] content = myFile.Content; // Content’ dosyanın byte’larının yer aldığı diziyi saklayan property’dir.
s.Write(content, 0, content.Length); // Dosya’dan okunan content bilgisi zip output stream’e yazılır.
}
s.Finish(); // Her zip output stream kapatılmak zorundadır. CRC kontrollerinde hata verebilir(miş).

s.Close(); // Kendisine constructor’da parametre olarak geçilen Stream üzerindeki lock’ı kaldırması için kullanılır.
}
// outStream.ToArray(); ile byte[] elde edilebilir ve istenildiği gibi kullanıcıya download ettirilebilir.
}
finally // Her durumda memory’de yer alan outStream’i kapatması istenir.
{
if (outStream != null)
outStream.Close();
}
[/csharp]

Görüldüğü gibi memory’de bu iÅŸlemleri yapmak son derece basit. EÄŸer bir dosyadan okuma ile bu iÅŸlemi yapacaksanız “buffer” mekanizmasını kullanmanızı yani, dosyayı küçük küçük parçalarla outputStream’e yazmanızı tavsiye ederim. Bu iÅŸlemde bu modeli kullanmamamın nedeni, zaten hafızada olan bir nesnenin küçük parçalar taşınmasının mantıksızlığından ötürüdür.

Kolay gelsin :)

Ruby ile Veri Tabanı – 1 (ODBC)

Merhabalar,

Bir önceki yazımda Ruby ile DB bağlantısının nasıl yapılabileceğine deyinmiş ve yollarını tarif etmiştik.

Bu yollardan en temel olanı özellikle ‘Windows’ programcıları için ODBC baÄŸlantısıdır. Bu kütüphane ‘One-Click Ruby Installer’ ile beraber kurulumu gerçekleÅŸen bir kütüphanedir. Yani ekstra bir ayar gerektirmez. Fazla sözü uzatmadan, umarım iyi bir baÅŸlangıç olur dilekleri ile örneÄŸimize baÅŸlayalım.

ÖrneÄŸimiz “Ms SQL Server” için olsun ve baÄŸlantı iÅŸlemlerinden sorumlu olacak “DbTool” isimli bir sınıf kullanalım ki baÄŸlantı iÅŸlemlerinin yorucu ve sıkıcılığından programımızı uzak tutalım. Ä°ÅŸte bu “DbTool.rb” dosyası;
[ruby]
require “odbc”

# ‘ODBC::’ ön ekini kullanmamak için module ‘include’ edilir.
# Böylece ODBC::Driver.new yerine Driver.new kullanılabilir.
include ODBC

# ODBC kullanımı ile veri tabanına bağlantı.
class DbTool
attr_reader :drv

DRIVER = “SQL Server”
USERNAME = “kullanici_ismi”
PASSWORD = “kullanici_sifresi”
SERVER = “makina_adi”
DATABASE = “veri_tabani_adi”

# Veri tabanı bağlantısı için bilgiler alınır, parametreler opsiyoneldir, eğer girilmez ise hemen üstte tanımlanmış bilgiler
# kullanılır.
def initialize(database = DATABASE, server = SERVER, username = USERNAME, password = PASSWORD, driver = DRIVER)
@drv = Driver.new
@drv.name = “DbTool”
@drv.attrs[“driver”] = driver
@drv.attrs[“server”] = server
@drv.attrs[“database”] = database
@drv.attrs[“uid”] = username
@drv.attrs[“pwd”] = password
end

# Veri tabanına, sürücü kullanılarak bağlantı kurulur.
def connect()
unless @db
@db = Database.new
@db.drvconnect(@drv)
@db.ignorecase = false
@db.timeout = 3000
end
end

# İşlem bittiğinde veri tabanı kaynaklarını serbest bırakmak için kullanılır.
def disconnect()
if @db.connected?
@db.drop_all
@db.disconnect
end
end

# EÄŸer herhangi bir blok verilir ise ‘yield’ iÅŸlemi güvenli bir biçimde @db ile ilgili iÅŸlemler yapılır
# Eğer blok verilmez ise @db return edilir. Ve disconnect işleminin uygulanması çağıran kişiye bırakılır.
def getDb()

connect()
if block_given?
begin
yield @db
rescue Error => err
puts “Odbc error = ” + err + “\n” + err.backtrace.join(“\n”)
rescue Exception => err
puts “Standart error = ” + err + “\n” + err.backtrace.join(“\n”)
ensure
disconnect()
end
else
return @db
end
end
end
[/ruby]

Yukarıda görmüş olduÄŸunuz sınıf ile, veri tabanına güvenli bir baÄŸlantı kurulabilir ve herhangi bir sql cümlesi çalıştırılabiliriz. Fazla lafı uzatmadan örneÄŸimize devam edecek olursak, ‘TestDbTool.rb’ dosyasi ise;
[ruby]
# Yukarıda yazdığımız DbTool.rb dosyası
require ‘DbTool.rb’

# DbTool sınıfında yazan varsayılan bağlantı parametreleri sürücü elde edilir.
myDriver = DbTool.new()

# Bu sürücü üzerinden belirtilen veri tabanına bağlantı kurulur.
myDriver.GetDb() do |db|
# ‘X’ ile baÅŸlayan tablolar alınır.
db.tables(“X%”).fetch_all.each do |table|
tableOwner = table[1]
tableName = table[2]
# EÄŸer bu tablo’nun yapımcısı ‘dbo’ ise alanları (field) ile beraber ekrana yazdırılır.
if tableOwner == “dbo” then
columnNames = []
db.columns(tableName).each do |column|
columnName = column[3]
columnNames.push(columnName)
end
p tableName
p columnNames
end
end
end
[/ruby]
şeklinde olmalıdır.

Böylece TestDbTool.rb dosyasını çalıştırdığımızda bizi baÄŸlandığı veri tabanında yer alan “X” ile baÅŸlayan tabloların isimlerini tüm alanları (field) ile birlikte ekrana yazar..

Bir sonraki yazıda ‘ODBC’ kütüphanesinin detaylarına gireceÄŸiz.

Kolay gelsin :)

Ruby ile Veri Tabanı – BaÅŸlangıç

Merhabalar,

Bir Ruby yazısı ile daha beraberiz. Bu yazımızda Ruby’nin veri tabanlarına nasıl eriÅŸtiÄŸini neler yapabildiÄŸini inceleyeceÄŸiz.

Açıkca söylemek gerekir ise, eğer RoR (Ruby on Rails) ile ilgilendiyseniz, ActiveRecord diye bir kütüphane kesinlikle duymuşsunuzdur. Bu kütüphane gerçekten çok güçlü ve özellikle RoR ile program yazmak için oldukça müsait. Fakat yazılımcılar bazı gerekçelerle bu yapıyı kullanmak istemeyebilirler, bu gerekçelere örnek olarak büyüklüğü, veri tabanına yaklaşım biçimi verilebilir. Bu tür nedenler de yapılacak işlerde problemler çıkarmasına, yazılımcıyı yavaşlatmasına neden olabilir. Bu nedenle alternatifleri bilmek gerekir.

DiÄŸer bir alternatif ‘DBI’ kütüphanesidir, bu kütüphane ise, Perl üzerinden Ruby’e geçirilmiÅŸ oldukça esnek ve hoÅŸ bir yapıya sahiptir. DBI’ın en büyük özelliÄŸi ise, veri tabanlarına baÅŸlanmak için ayrı baÄŸlayıcılar kullanmasıdır. Bu nedenle DBI yazılmış olan kodlar Ms SQL Server ve/veya Oracle için farklılık göstermez. DBI’ın amacı da budur.

DBI’ın kullandığı veri tabanı sürücüleri; (Bu sürücüler hali hazırda aktif ve kullanılabilir olan sürücülerdir.)

DBD::ADO
DBD::Db2
DBD::Frontbase
DBD::InterBase
DBD::mSQL
DBD::MySQL
DBD::ODBC
DBD::Oracle
DBD::OCI8
DBD::Pg
DBD::Proxy
DBD::SQLite
DBD::SQLRelay

Bu veri tabanı sürücülerinden ODBC baÅŸlı başına bir yapıdır. Bu nedenle bir sonraki yazıda ‘ODBC’ bahsedeceÄŸiz.

Özetlemek gerekir ise; Ruby’de veri tabanı baÄŸlanmak için birçok kütüphane ve yol mevcuttur. Fakat bunların öne çıkanları ActiveRecord (özellikle RoR tarafından kullanılır), DBI ve/veya direkt olarak ODBC sürücüleri kullanılabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere :)

Emlak çılgınlığı

Bu aralar birçok televizyon kanalında ’emlak firmalarının’ reklamlarını görmekteyim. Bir de bu yetmezmiÅŸ gibi, ana haber bültenlerine reklam mahiyetinde haber olarak da çıkmaya baÅŸladılar. Ehh bu iÅŸlerin biraz içerisinde olunca neyin reklam neyin haber olduÄŸunu anlar olduk. TV kanallarında çalışan muhabir arkadaÅŸların aldıkları maaÅŸ yetmediÄŸi için bu ÅŸekilde bir çözümle onlar para kazanıyorlar iÅŸte :| yazık.. yazık onlara, kazansınlar tabii.

Fakat bu şekilde haber(reklam) yapılınca kimi insanımız bunu doğru zannedebilir, ~1.8 ile kredi alıp, 12 ay sonra satarım, süper kar ederim diye düşünen akıllılar olabilir, o akıllıların dikkatine bir yazı yazayım dedim. İyi mi ettim bilemiyorum :).

Elbetteki bu yazıyı yaşadığım yer alan aziz :) İstanbul için yazıyorum.

Öncelikle 1-2 ay öncesinde satışlar güzel güzel giderken çıkan haberlere göz atın, bu haberlerde emlak fiyatlarında bir şişiklik olduğu, yılbaşına kalmadan düşeceğini, özellikle deprem beklenen bir döneme girildiğinde insanların depreme dayanıklı evlere yöneleceğini fakat bu yönelmenin yatırım amaçlı olmayacağını sadece oturmak için emlak alımı yapılacağını, bu nedenle emlak fiyatlarında bir durulma ve/veya azalma beklenebileceği yazılırdı. Yada tam tersi yönermeler içeren yazılar olurdu ama bu yazılar reklam sayfalarının küçük sütünlarından seslenirlerdi okurlarına. Peki ne oldu da şimdi işler değişti ? Emlak sayfalarının küçük köşelerinde bu şekilde yazılar yazılırken, nasıl oldu da alım yönermeleri içeren haberler(reklamlar) yayınlanmaya başladı ?

Kış geldi ya.. ondan :)

Ruby on Rails’e baÅŸlamak..

Merhaba arkadaÅŸlar, bir önceki yazıma gelen bir (ve tek) yoruma dayanarak “Ruby on Rails” hakkında bir yazı yazmaya karar verdim. Öncelikle ülkemizde RoR (Ruby on Rails) ile yapılmış uygulamalara deyinmek isterim. Hazır yeri gelmiÅŸken, pilli network yöneticilerini RoR’u fark etmeleri ve kullanmaları adına tebrik etmek gerekir. Özellikle sosyomat ve bildirgec gibi kendi takip ettiÄŸim web sitelerin de RoR kullanılarak yapılmış olması ve özellikle yeni mezun arkadaÅŸların (tabii ki hepsi deÄŸil) nasıl yazılım geliÅŸtirilmelidir sorularına verdikleri içler acısı cevaplar neticesinde deÄŸinme gereÄŸi duydum. Ä°ÅŸte örnekler gözünün önünde daha ne sorup diyorsun demekten kendimi alamıyorum :)…

Ayrıca tüm dünyada devam eden Ruby’mi Python’mı gibi saçma sapan yarışlara girecek enerjim ve vaktim olmadığından direkt olarak sade de geleceÄŸim.. hatta çok bile uzattım.

Yazılımcı arkadaşlara tavsiyelerim;
– Yazılım geliÅŸtirirken herhangi bir framework kullanmayabilirsiniz. (Bilmiyorsanız “framework” kelimesi için wikipedia’ya bakın.) Evet, evet kullanmayabilirsiniz.. Ama sizin iÅŸiniz bu, eÄŸer kendinize ‘ben yazılımcıyım’ diyorsanız, bu konuyu bilmeniz, hakkında fikir sahibi olmanız, en azından ‘Hello world’ dedirtmeniz gerekir. RoR framework ile yazılım geliÅŸtirme konusunda biçilmiÅŸ kaftandır.

– Bütün yazılımcılar arasında hatta, bütün dünyada insanların aÄŸzında artık sakız olan MVC(Model-View-Controller) yazılım mimarisini öğrenin. RoR, bu mimari ile yazılım geliÅŸtirmek için ideal bir araçtır.

– ‘Agile’, ‘Extreme’ ve ‘Test-Driven’ adlı yazılım geliÅŸtirme yöntemlerini de öğrenmelisin. Tüm bunlar RoR tarafından desteklenen yazılım geliÅŸtirme modelleridir.

– Bayrakçılık yapmamalısın, her sorunun çözümünde aynı araçı kullanmak, diÅŸ çekmek için ingiliz anahtarı kullanmak gibi olabilir, dikkatli olmalısın.

– RoR öğrenmek için ise; “Agile Web Development With Rails” i tavsiye ederim. Fakat unutmayın RoR’un gücü Ruby’den gelir.. EÄŸer Ruby’i bilmiyorsanız. Önce Ruby’i öğrenin.

Kolay gelsin.

Nesneler ayni mi ? (Ruby)

Belki daha sonra diÄŸer dillerde de yapmaya çalışırım ama ÅŸimdilik sadece Ruby’de… EÄŸer sizlerden istek gelirse diÄŸer dillerde de yazabilirim… Elbette eksikleri olabilir, yorumlarınız ile katkıda bulunursanız çok sevinirim.. :)Aslında yazıyı bitirdikten sonra kontrol ederken, bu yazının Ruby’nin çok güzel bir özelliÄŸi olan “Module Mixin” yeteneÄŸi için de çok iyi bir yazı olduÄŸunu fark ettim.. umarım bu açıdan da sizlere faydalı olur.
öncelikle module mixin ile birçok yerde kullanmak üzere “ObjectDiffModule” adında bir modül içerisinde tüm kodlarımızı yazalım.. :) belki daha sonra bu modulü diÄŸer sınıflar içerisinde kullanırız.
[ruby]
module ObjectDiffModule
attr_reader :objectDiffArray
# Standart hata cümlesi oluşturuluyor.
OBJECTDIFF_ERRORSTR = “Objects are not have same class type.”

def isPropertiesEqual(firstObject, secondObject)
# Yeni iÅŸlem için objectDiffArray bilgisi temizleniyor…
@objectDiffArray = Array.new()

# Her iki nesnenin property’leri alınıyor. Varsa @objectDiffArray deÄŸerleri temizleniyor.
firstVarList = firstObject.instance_variables
firstVarList.delete(“@objectDiffArray”)
secondVarList = secondObject.instance_variables
secondVarList.delete(“@objectDiffArray”)

# Performans amacı ile property dizilerinin eşit olup olması el ile kontrol ediliyor.
raise RuntimeError, OBJECTDIFF_ERRORSTR if firstVarList.size != secondVarList.size
firstVarList.size.times {
variable = firstVarList.pop
raise RuntimeError, OBJECTDIFF_ERRORSTR if variable != secondVarList.pop
firstValue = firstObject.instance_eval(variable)
secondValue = secondObject.instance_eval(variable)
@objectDiffArray.push( [variable, firstValue, secondValue] ) if firstValue != secondValue
}
return @objectDiffArray
end

def ===(secondObject)
return true if self == secondObject
isPropertiesEqual(self, secondObject).empty?
end
end[/ruby]
Daha sonra bu modülü kullanacak olan static bir sınıf yapmalıyız ki, modulü kullanmayan nesneleri birbirleri ile karşılaştırabilelim :)
[ruby]class ObjectDiff
include ObjectDiffModule
@@objectDiff = nil

private_class_method :new

def initialize() end

def ObjectDiff.isEqual(firstObject, secondObject)
return true if firstObject == secondObject
@@objectDiff = new unless @@objectDiff
@@objectDiff.isPropertiesEqual(firstObject, secondObject).empty?
end

def ObjectDiff.objectDiffArray
@@objectDiff.objectDiffArray if @@objectDiff
end
end[/ruby]
Bu yazdığımız modülü kendi sınıflarımız içerisinde de kullanabiliriz böylece yeni oluşturduğumuz sınıflar ObjectDiff özelliklerini desteklerler :)
Örnek vermek gerekir ise;
[ruby]class SimpleClass
include ObjectDiffModule

attr_reader :myname, :address, :den1, :den2
attr_writer :myname, :address

def initialize()
@myname = “Tankut”
@address = “http://www.blogcu.com/uordek
@den1 = “aaaa”
@den2 = “bbbb”
@den3 = “aaaa”
end

public
def publicDene1() end
def publicDene2() end
def to_s()
super.to_s
end
private
def privateDene1() end
def privateDene2() end
def privateDene3() end
end[/ruby]
Bu kodları denemek için ise;
[ruby]fSimple = SimpleClass.new()
sSimple = SimpleClass.new()
sSimple.myname = “Sykai”
sSimple.address = “http://www.blogcu.com/Sykai
begin
p fSimple === sSimple
p fSimple.objectDiffArray
p sSimple === fSimple
p sSimple.objectDiffArray
p ObjectDiff.isEqual(fSimple, sSimple)
p ObjectDiff.objectDiffArray
rescue RuntimeError => err
p “Bunlar farklı… ” + err
end[/ruby]
Kolay gelsin..