postgres, pgweb & adminer compose

Merhabalar,

Ne zaman makinamda postgres‘e ihtiyacım olsa elbette docker ile kullanmaya çalışıyorum, çünkü her zaman ihtiyacım olmuyor ve biraz daha kontrol altında olması iyi. Fakat sonrasonda pgAdmin ile admin işlemlerini yapmak da yeterince yoruyor açıkcası. Aşağıdaki pg-compose.yaml ile hem postgres’i, pgadmin’i (pgAdmin4) hem de postgres ile oldukça hafif ama yetenekli bir ürün de yanında geliyor (+ adminer da).

version: '3.1'
services:
 postgres:
  image: postgres:13.4
  environment:
   POSTGRES_PASSWORD: postgres
   POSTGRES_USER: postgres
  ports:
   - "5432:5432"
  volumes:
   - data:/var/lib/postgresql/data

 adminer:
  image: adminer
  ports:
   - 8080:8080
  deploy:
   restart_policy:
    condition: on-failure
    delay: 5s
    max_attempts: 3
    window: 5s

 pgweb:
  image: dpage/pgadmin4
  environment:
   PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: user@domain.com
   PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: postgres
   PGADMIN_LISTEN_PORT: 8081
  ports:
   - "8081:8081"
  volumes:
   - data:/var/lib/pgadmin
  deploy:
   restart_policy:
    condition: on-failure
    delay: 5s
    max_attempts: 3
    window: 5s

volumes:
 data:

Özellikle port bilgilerini değiştirmemeye çalıştım. Fakat 8080/8081/5432 portlarınız kullanıyor ise bunları yaml içerisinden güncelleyin.

Kurulum için;

docker stack deploy pg -c ./pg-compose.yaml

İlgili postgres, pgweb ve adminer‘ı kaldırmak için;

docker stack rm pg

kullanılmalıdır.

Sevgiler.

Share