Ruby’de Mesajlaşma ve Methodlar

Merhabalar,

Bu yazımı aslında takip ettiğim bir kaç sitede yayınlanan blogları gÖrdükten sonra yazma gereği duydum. Bahsettiğim bloglarda yer alan yazılar aslında basit anlamda Ruby’nin temel Özelliklerinden bahsediyorlarda fakat bu yazılara çok farklı tepkiler geldi. Bu tepkiler içerisinde çok şaşıranlar.. hadi ya ben bunu bilmiyordum diyenler.. yaa demek bÖyle birşey varmış ama bu kÖtü vs..vs.. Ben de bu yorumları inceledikten sonra bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Aslında konumuz Ruby’de sınıfların yapısı, Özellikleri ile Ruby’nin sınıfları, kütüphaneleri ve bizim Component dediğimiz şeyleri nasıl gÖrdüğüdür.

Öncelikle OO (Object Oriented) tüm dillerde olduğu gibi Ruby’nin sınıf tanımı Java’nın veya C#’ın sınıf tanımı ile aynıdır. Peki o zaman farklılık nerede :) ayrıntılarda.. şeytanın gizli olduğu yerde :)

public class HelloWorld extends ExampleSupport {

  private String execute() throws Exception {
    setMessage(getText(MESSAGE));
    return SUCCESS;
  }
}

Yukarıda belirtilen Örnekte olduğu gibi execute isimli methodumuz private tanımlanmış, yani sadece HelloWorld sınıfı içerisinden kullanılabilir. Neden çünkü private…

peki bir de bunun benzerini Ruby’de gerçekleştirelim;

class HelloWorld < ActiveSupport
  private
  def execute
    SetMessage(GetText(MESSAGE))
    return SUCCESS;
  end
end

Yukarıdaki iki Örnek birbirlerinin aynısı. Ama diyorum ya şeytan bu ayrıntılarda gizli elbetteki.. :) Tahmin ettiğiniz gibi Java dilinde herhangi bir esneklik yok tabiki.. private tanımladın.. private.. yok Öyle yanar dÖner method tanımlama olayları...

Peki ya Ruby'de private olarak tanımlanmış bir methodu public yapabilirmiyiz.. elbette yaparsınız; private yerine public yazarsınız.. taaa taa oldu.. :) Diğer bir yÖntem;

Parçalı sınıf (Partial Class) yÖnetimi ile yapılabilir.

class HelloWorld
  public
  def execute_public
    execute
  end
end

peki başka nasıl olur bu iş.. mesajlaşma ile olur.. şÖyleki aslında bir methodu çağırmanın tek yÖntemi o methodu direkt olarak çağırmak değildir. Ayrıca Reflection dediğimiz kavram ile de çağrılabilir (Java dünyasında da oldukça kullanılır).

helloWorld = HelloWorld.new
helloWorld.execute # Hata üretir.. execute halen private bir methodtur...
helloWorld.execute_public # Çalışır :)
helloWorld.send("execute") # Çalışır.. problem çıkarmaz.. Sınıfa execute adlı bir method çalıştırmasını sÖyler.
helloWorld.instance_eval("execute") # Çalışır.. problem çıkarmaz..

GÖrüldüğü gibi.. yazılımcıdır tüm kodların hakimi.. yoktur programlama dilinin mecburiyetleri.. :P

En son olarak benim tercih ettiğim yÖntem; tabii private yerine public yazmak yerine.. :)

class HelloWorld
  public :execute
end

Yukarıda belirtilen bu yordam ile.. execute methodu artık public olmuştur.. hayırlı uğurlu olsun.. :D

Kolay gelsin..!

Share