Ruby ile BaÅŸlangıç – Diziler

Ruby’nin en güçlü yanlarından biri dizilerdir. Dizilere eriÅŸim gerçekten çok rahat ve güçlüdür. Diziler C ve Java’da olduÄŸu gibi ‘0’ tabanlıdır. Bazı özelliklerine deÄŸinecek olursak;
[ruby]
# (“) isareti yerine baska bir isaret de kullanilabilir, (|) gibi.
%w”Uordek israf karsisinda deli olur”.each { |item|
p item
}
arr = Array.new # veya arr = []
newArr = [1,2,3]
15.downto(1) { |i|
arr.push(i)
}
p arr
arr.sort!
p arr
# Ortak elemanlari verir, tekrar eden elemanlari dikkate almaz.
p arr & newArr
p newArr.concat([4,5]) # newArr += [4,5]
p arr[-1] # Son elemanı verir.
p arr[-2] # Sondan bir önceki elemanı verir.
p arr[2..5] # 2. sayi ile 5. sayi arasindaki sayilari verir. 2. ve 5. dahil.
p arr.at(2) # arr[2] ile aynidir. Fakat daha hizlidir,2..5 gibi degerleri desteklemez.
p arr.delete(10) # Degeri “10” olan elemani diziden siler.
p arr.delete_at(-3) # Sondan 3. elemani siler.
p arr.index(8) # Degeri 8 olan dizi elemanin hangi sirada oldugunu soyler.
p arr.length # arr.size, dizinin uzunlugunu verir.
p arr.push(16) # dizinin sonuna bir eleman ekler.
p arr.pop # Dizinin sonundan bir eleman cikarir.
p arr.reverse # diziyi ters cevirir
p arr.sort {|a,b| b <=> a } # dizi siralar iken, bizim kod yazmamiza izin verir.
p “Dizinin gercek hali..”
p arr
[/ruby]

Hash’ler en az diziler kadar önemli ve güçlüdür. Dizilerde dizi elemanlarına ulaÅŸmak için sıra kullanılırken, Hash’lerde verilen anahtar deÄŸer kullanılır. Yani Hash’te veriler bir anahtar ile beraber saklanır, bu anahtar kullanılarak Hash içerisinde saklanan deÄŸerlere ulaşılabilir.

Önemli bir uyarı, Hash içerisinde yer alan elemanların anahtar sözcüklerini ekledikten sonra deÄŸiÅŸtirmemek gerekir. EÄŸer bir deÄŸiÅŸiklik yapılacaksa “rehash” methodunun uygulanması gerekir.
[ruby]
# 15, 10, 20, 2 değerleri anahtar ifadeleri göstermektedirler.
# “0”, “2”, “1” ve “5” deÄŸerleri ise => iÅŸareti ile anahtar eÅŸleÅŸtirilmiÅŸ deÄŸerlerdir.
hsh = {15 => “0”, 10 => “2”, 20 => “1”, 2 => “5”}
p hsh
hsh[15] = “150”
p hsh[15]
hsh.default = “000”
p hsh[7]
hsh[7] = “7”
hsh.sort.each {|key, value| print key, ” is “, value, “\n” }
p “Hash’in gercek degeri..”
hsh.each {|key, value| print key, ” is “, value, “\n” }
[/ruby]

Kolay gelsin…:)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir